Välkommen till Stockholm Djurgården Rotary Klubb!

måndag 23 maj 2022

Cathrine Jävervall

"Vilken fantastiskt engagerad klubb ni är!"
Gordon R. McInally World President 2023-2024

Vår klubb består av runt 75 personer jämnt fördelat mellan män och kvinnor och med varierande bakgrund, ålder, yrken och intressen. Vi vill främja god samhällsutveckling med Rotarys kärnvärden som grund samt DEI, psykisk hälsa och flickors personliga utveckling som fokusområden.

Genom våra fyra olika kommittéer driver vi angelägna projekt både internationellt och lokalt som bidrar till mer jämlikhet, mindre orättvisor och fattigdom samt med omsorg om miljön. Grunden för framgången i våra projekt har varit ett personligt engagemang, goda samarbeten och betydande användning av medlemmarnas kompetens.

Många engagerade medlemmar och en hög aktivitetsnivå gynnar trivsamhet och ett gott kamratskap på fredagsluncherna, där vi lyssnar på högkvalitativa föredrag inom de mest skilda områden. Vid sidan av detta ordnar vi arbetsplatsbesök, en årlig klubbresa, utflykter och andra aktiviteter där även respektive och vänner är välkomna.

Min ambition är att tillsammans med medlemmarna förvalta det som mina företrädare skapat, fortsätta nätverkandet med yrkeskompetensen som bas och det goda arbetet i pågående projekt. Samtidigt ska vi arbeta med att skapa förutsättningar för nya kommande projekt att engagera oss i. Titta gärna in på klubbens hemsida och läs mer om vår klubb, våra projekt och program för fredagsluncherna!

Rotarianer med vänner är välkomna att besöka oss på Odd Fellow-huset på Västra Trädgårdsgatan 11A kl 11.45-13.00. Varmt välkommen!

Cathrine Jävervall
President Stockholm Djurgården Rotary Klubb 2023-2024

Cathrine Jävervall President 2023-2024 Gordon R. McInally World President 2023-2024